Miljö

Protester när det är dags att reformera arbetsrätten

Arbetsmarknaden har förändrats mycket under de senaste åren. Regeringen vill därför anpassa samhället och arbetsmarknaden för dessa förändringar. Många arbetstagare är dock oroliga över att säkerheten i deras anställningar kommer att urholkas. Det är inte […]

Miljö

Hur du kontrollerar dina arbetstider

Det är ganska många som jobbar varje dag från 9 till 17. Som balanserar hem, förskolor och fotbollsträningar med ett liknande schema. För att inte tala om de som pendlar mer eller mindre långt till […]

Miljö

Säkrare vägar på sommaren

Sommarhalvåret brukar innebära mer trafik på vägarna. Många semesterfirare stannar i Sverige istället för att åka utomlands, vilket är bra för den svenska turistnäringen. Detta skapar dock ett större tryck på landets infrastruktur. Vägarbetarna arbetar […]

Miljö

Både föräldrar och par kan få hjälp

Människor i alla åldrar kan behöva prata med en psykolog. Psykisk ohälsa behöver inte vara anledningen till att du söker dig till en psykolog. Det kan istället handla om en önskan att förstå sig själv […]

Miljö

Konsten att slipa knivar

Knivar kan användas till en rad olika ändamål; matlagning och jakt för att nämna två. Kniven får en längre livstid om man slipar den med jämna mellanrum. Just slipningen kan vara en svår uppgift för […]