Bilindustrin tar ansvar

Bilindustrin har fått utstå hård kritik under stora delar av 2000-talet. Under den senare delen av 1900-talet blev den svenska medelklassen större. Människorna fick helt plötsligt råd att köpa en egen bil. Det fanns dessutom en stolthet över de svenska giganterna SAAB och Volvo. Idag har denna stolthet i stället övergått till ett utkrävande ansvar på grund av miljörörelsens framfart.

Det har alltid funnits röster i samhället som har försökt nyansera debatten. Dessa röster har bland annat pratat om hur mycket dessa företag bidrar till samhället. Vi måste vara medvetna om att den svenska industrin har givit oss möjligheter som vi inte hade i början av 1900-talet.

Detta har dock inte varit tillräckligt. Många förespråkare av en grön planet har kämpat för att höja skatterna för hela fordonsindustrin. Vi måste dock fråga oss om bilindustrin själva inte gör tillräckligt för att skapa mer miljömedvetna bilar?

Svaret på denna fråga är ja. Man har ständigt tagit fram nya lösningar som har bidragit till ett mer miljövänligt bilåkande. Man skulle kunna säga att bilindustrins aktörer alltid har välkomnat politikernas nya krav och förslag.

Samtidigt kan man säga att politikerna inte har varit lika hjälpsamma mot bilindustrin. I grund och botten borde politikerna hjälpa och stödja svenska arbetsgivare, speciellt de som verkar i privat sektor och som exporterar saker till andra länder.

Många människor som är födda under 1900-talet har inte riktigt uppfattat hur åsikterna i denna fråga har förändrats. Dessa människor har växt upp med en stolthet över de svenska biltillverkarna. Personer som är födda under slutet av 1900-talet och under 2000-talet saknar mer eller mindre denna inställning. Man kan därför säga att det är en generationsfråga.

Övergången till elektroniska motorer

Kritikerna har som sagt helt negligerat bilindustrins betydelse för Sverige. De är kanske för unga för att komma ihåg hur den har bidragit till vår välfärd. Idag står dock denna sektor inför en förändringsvåg.

Mycket pekar på att bilindustrin har omfamnat denna förändringsvåg. De kommer att göra sig av med fordon som behöver fossilt bränsle. Elbilarna är här för att stanna. Samtidigt måste man komma ihåg att denna utveckling inte sker över en natt. Många politiker verkar leva i en fantasivärld, där man tror att aktörer som Volvo ska kunna ställa om sin verksamhet på några år.

Alla människor som någonsin har drivit ett företag vet att förändring tar tid. Lägg därtill att verkstäder och industriverksamheter behöver ännu längre tid på sig. De måste nämligen ta fram ny teknologi, anpassa deras lokaler och utbilda personalen. Detta är inte något som man gör över en natt.

Lägg därtill att det finns många tredjehandsleverantörer som lever på de stora bilmärkena. Dessa företag står för flera tusen svenska arbetstillfällen. Det borde inte ligga i politikernas intresse att dess aktörer ska gå i konkurs.

Vi måste också poängtera att dessa aktörer har hjälpt de stora biltillverkarna att bli mer tillgängliga för köparna. De sprider bland annat tillförlitlig information om de stora tillverkarna.