Miljö

Hur kan vi stötta det lokala näringslivet?

Det lokala näringslivet är otroligt viktigt för den regionala välfärden. Fattigare regioner brukar visserligen få extra bidrag av den svenska staten. Samtidigt brukar människor generellt sett må sämre när det saknas möjligheter på arbetsmarknaden. Detta […]

Miljö

Nya branscher med god potential

Sverige är ett land som är i stort behov av driftiga entreprenörer. Man skulle kunna säga att dessa företagare driver samhället framåt. Vi har en välfärdsstat som är dyr i drift. Pengarna måste komma från […]

Miljö

Hur beteendeterapi kan hjälpa dig

Beteendeterapi kan hjälpa dig att förändra dina vanor. Många gånger gör vi saker per automatik. Ibland är våra vanor skadliga för oss. Vi har redan insett detta, men vi har svårt att bryta det inövade […]

Miljö

Protester när det är dags att reformera arbetsrätten

Arbetsmarknaden har förändrats mycket under de senaste åren. Regeringen vill därför anpassa samhället och arbetsmarknaden för dessa förändringar. Många arbetstagare är dock oroliga över att säkerheten i deras anställningar kommer att urholkas. Det är inte […]