Finns det hållbara försäkringar?

Även inom finans och försäkringar blir det vanligare att ställa krav på hållbarhet. Försäkringsbolagen har enligt bland annat EU och FN en viktig roll när det kommer till att bidra till en grönare omställning. Som konsument av försäkringar går det därför att ställa krav och välja försäkringar som är mer hållbara än andra.

Men vad innebär en hållbar försäkring? Här kan du läsa mer om vilka faktorer som avgör om exempelvis en bilförsäkring är hållbar. Därefter kan du jämföra olika försäkringsbolag och deras utbud av olika försäkringar.

FN och principer om hållbara försäkringar

FN (Förenta Nationerna) arbetar bland annat med initiativet PSI som står för Principles for Sustainble Insurance. Tanken är att PSI ska vara som ett ramverk globalt för försäkringsbranschen. Ramverket inkluderar fyra grundläggande principer. Kortfattat innebär det:

  • Beslutsfattandet ska inkludera miljö, sociala och ledningsmässiga frågor som rör försäkringsbranschen.
  • Samarbetet kring frågor som rör miljö, samhället och styrning ska inkludera kunder och samarbetspartners. På så sätt ska medvetenheten öka kring frågorna även kring risker och bidra till lösningar.
  • Andra viktiga samarbetspartners är regeringar, myndigheter och viktiga intressenter som ska bidra med att främja insatser som rör hållbarhet.
  • Framstegen med arbetet ska redogöras regelbundet och transparent.

Som konsument går det därför att ställa frågor till försäkringsbolaget om hur de arbetar specifikt med hållarbarhet kring olika försäkringar.

Exempel på hur försäkringar kan vara hållbara

Ett exempel kan vara hållbar bilförsäkring. Bland annat konsumenterna.se har granskat olika parametrar som påverkar hur försäkringsbolagen ställer krav på miljöarbete och hållbarhet. Där undersöks vilka miljökrav som försäkringsbolagen ställer på bilverkstäder de anlitar och om de kontrollerar att kraven uppfylls.  

Andra frågor rör till exempel krav på begagnade bildelar och om eventuell ersättningsbil är en miljöbil. Att arbeta med hållbarhet innebär även att arbeta förebyggande med skador. Därför undersöks om försäkringsbolagen har informerar om skadeförebyggande åtgärder.