Ekologisk mat – För bättre klimat och hälsa

Ekologisk mat är mat som produceras utan syntetiska kemikalier, bekämpningsmedel eller andra skadliga ämnen. Ekologiska jordbruksmetoder är utformade för att främja hälsa och välbefinnande både för miljön och för de människor som konsumerar ekologiska livsmedel. På Gröna Kassen hittar du matkassar med ekologisk mat – direkt till din dörr.

Fördelarna med att äta ekologiska livsmedel är många. Ekologiskt odlade frukter och grönsaker har visat sig innehålla högre halter av vitaminer, mineraler och antioxidanter än deras konventionellt odlade motsvarigheter. Dessa näringsämnen är viktiga för att upprätthålla en frisk kropp och ett friskt sinne. Dessutom är ekologiska livsmedel fria från skadliga kemikalier som potentiellt kan orsaka allvarliga hälsoproblem.

Vad är dåligt med ekologiskt?

Men det finns också vissa potentiella nackdelar med att äta ekologisk mat. Ett av de största problemen är kostnaden. Ekologiska livsmedel tenderar att vara dyrare än konventionellt odlade livsmedel, vilket kan göra dem oåtkomliga för många människor. Dessutom kan ekologiska livsmedel ibland vara svåra att hitta i butikerna.

Ett annat problem med ekologiska livsmedel är att de inte alltid är lika färska som konventionellt odlade livsmedel. Detta beror på att ekologiska jordbrukare ofta måste transportera sina produkter längre sträckor till marknaden. Detta kan ibland leda till att maten inte är perfekt när den anländer till sin destination.

Slutligen tror vissa människor att ekologisk mat helt enkelt inte smakar lika bra som konventionell mat. Detta är en fråga om personliga preferenser, men det är något som du bör tänka på innan du övergår till ekologisk mat.

Vad är det för skillnad på KRAV och ekologiskt?

KRAV är ett svenskt miljöcertifieringssystem som fokuserar på tre huvudområden: djurskydd, miljö och livsmedelskvalitet. Alla KRAV-certifierade produkter måste uppfylla stränga krav inom dessa områden.

Ekologiska livsmedel är å andra sidan producerade utan användning av syntetiska kemikalier, bekämpningsmedel eller andra skadliga ämnen. De ekologiska jordbruksmetoderna är utformade för att främja hälsa och välbefinnande för både miljön och de människor som konsumerar ekologiska livsmedel.

Även om alla ekologiska livsmedel är KRAV-certifierade är inte alla KRAV-certifierade livsmedel ekologiska.

Om du vill förbättra din allmänna hälsa och ditt välbefinnande är det en bra början att äta ekologiska livsmedel. Du kommer inte bara att ge din kropp du ger den de näringsämnen som den behöver för att fungera ordentligt, men du gör också din del för att skydda miljön från skadliga kemikalier. Byt till ekologiskt idag!