utbildning

En väl fungerande arbetsplats

Alla företag önskar vara effektiva. Det kostar pengar att driva en verksamhet och det är därför viktigt att utnyttja alla dina resurser. Vilket naturligtvis inkluderar de anställda. Men det är inte fråga om maskiner, utan […]

Miljö

Hur kan vi konsumera mindre?

Många människor faller in i konsumtionsfällan. Denna fälla inkluderar ständiga nyinköp av diverse olika produkter. Samtidigt är nog dessa människor medvetna om att deras beteende inte leder till något gott. De skulle lika väl kunna […]

Miljö

Hur kan vi stötta det lokala näringslivet?

Det lokala näringslivet är otroligt viktigt för den regionala välfärden. Fattigare regioner brukar visserligen få extra bidrag av den svenska staten. Samtidigt brukar människor generellt sett må sämre när det saknas möjligheter på arbetsmarknaden. Detta […]

Miljö

Nya branscher med god potential

Sverige är ett land som är i stort behov av driftiga entreprenörer. Man skulle kunna säga att dessa företagare driver samhället framåt. Vi har en välfärdsstat som är dyr i drift. Pengarna måste komma från […]

Miljö

Hur beteendeterapi kan hjälpa dig

Beteendeterapi kan hjälpa dig att förändra dina vanor. Många gånger gör vi saker per automatik. Ibland är våra vanor skadliga för oss. Vi har redan insett detta, men vi har svårt att bryta det inövade […]