Vissa branscher har problem med tidrapportering

1709-1

Tid är pengar, en princip som alla företagare är väl medvetna om. Därför försöker de utnyttja varje minut på ett produktivt sätt. Samtidigt har du anställda som inte alltid är lika intresserade av att främja företaget, de tar hellre extra långa raster. Naturligtvis är inte alla helt ointresserade, de flesta sköter sina uppgifter exemplariskt. Men det finns vissa branscher som inte har så stor kontroll, där medarbetarna har bra mycket eget ansvar.

Tidrapportering kan vara ett sätt att ha kontroll över de anställda. Speciellt om det görs i ett system som du inte kan fylla i efteråt. När du måste klocka in dig själv så att det registreras elektroniskt. Men när du jobbar utanför arbetsplatsen kan det bli ett problem. Tänk på rörmokare som åker runt i hemmen eller de som jobbar inom hemtjänst. Här gäller det att komma upp med lösningar som är både praktiska och ekonomiska. 

Bra system för tidrapportering

Du måste hela tiden tänka på vad som är allra bäst för din verksamhet. Hur du kan gå framåt, utan att lägga ut allt för mycket pengar. Det går inte att lyckas utan en viss investering. Alla som startat upp ett företag vet hur mycket som verkar rinna mellan händerna. Men i det långa loppet så lönar det sig. Ett bra system för tidrapportering är helt klart en investering som du verkligen bör satsa på. De kostar inte så mycket men kan göra stor skillnad för arbetsdagen. Ett av marknadens bästa system är NEXT

Det gäller att vara så effektiv som möjligt men ändå ha full kontroll över företaget. Du behöver alla rapporter för att kunna se vart det hela är på väg. Var du har svaga länkar som behöver stärkas och vice versa. Eller för att se vem som bör bli befordrad och var du kanske ska se lite närmare på din personal. Att driva ett företag är ju något som du aldrig blir färdig med. Hela tiden så kommer det upp nya saker som du måste se på, olika delar som bör justeras, och så vidare. Speciellt när du har anställda, för då kommer även den mänskliga faktorn med i bilden. 

Förutom att ha kontroll över dina medarbetare så tjänar tidrapporteringen flera andra syften. Bland annat så ligger den till grund för lönehanteringen, speciellt när det är flera olika skift som cirkulerar. Det är en detalj som du gärna vill ska bli rätt redan från början. Om du betalar ut för mycket är det inte alltid möjligt att kräva tillbaka pengarna. Rapporterna används även för att kunna fakturera företagets klienter korrekt. De vill ofta veta i detalj hur deras projekt har blivit utfört. 

1709-2

Problem med tidrapportering

Det finns dock vissa branscher som ofta har problem med tidrapporteringen. Där medarbetarna fuskar och skriver upp mer tid än de faktiskt jobbat. Tyvärr är hemtjänst en av dessa branscherna. Det är svårt att ha full kontroll av de anställda och många ser mellan fingrarna med vad de egentligen gör. När det handlar om hemtjänst är det extra tråkigt eftersom det är ett serviceyrke. Om de fuskar med när och hur mycket de jobbar så är det oskyldiga personer som blir lidande. Ofta de som inte kan klaga, som kanske är dementa eller på annat sätt inte har ett grepp om vardagen. Viktigt med ärlig och effektiv tidrapportering

För att motarbeta dessa trender har man vidtagit en del åtgärder. Ett system där du inte kan tidrapportera i efterskott kan vara en del av lösningen. Andra sätter upp elektroniska koder på klienternas dörrar som medarbetarna måste läsa av när de går in. Det gör det svårt att hoppa över ett hem, eftersom det kommer att synas direkt. En del ifrågasätter dessa system, men i längden så lönar de sig. Dels för klienterna som ju får den vård de behöver och har rätt till. Men även för verksamheten eftersom de sparar pengar på det. Expressen skriver om hur dyrt det kan bli med tidrapportering. 

1709-3

Investera i en effektiv arbetsplats

I det långa loppet så lönar det sig med ett bra system för tidrapportering, arbetsorder och annat som gör att du kan jobba effektivt. Ofta har du mycket på gång samtidigt och det kan hjälpa dig att inte tappa tråden. Du satsar på framgång, det ska löna sig att arbeta. Det kan vara skönt att allting sker elektroniskt. Att du slipper alla papperslappar och stora liggare. Istället knappas allting in på datorer eller mobiltelefoner. En lösning som de flesta trivs mycket bättre med. 

Det är sant att vissa branscher har problem med tidrapporteringen. Att det fuskas allt för mycket inom en del yrken. Men ett bra system kan motverka dessa tendenser, samtidigt som det underlättar för ekonomiavdelningen och alla andra som ska jobba med informationen. Det är en bra investering som ger dig det där lilla extra.