Arbeta med lönehantering på rätt sätt

1513-1

Löner är en viktig del av ett företags aktiviteter. Utan de anställda så står du där. Och för att de ska kunna ge sitt allra bästa behöver de tas om hand. Allt fler företag ger sina medarbetare olika former av förmåner. Det kan vara en årlig bonus eller en fruktkorg varje vecka. En del skickar iväg dem till ett spa eller en helg i skärgården. Allt för att de ska trivas och inte ge sig av till något annat ställe. Men det allra minsta som alla kan göra är att sköta sin lönehantering.

Rätt lön i tid är ett minimum. Du ska ha så pass ordning på ditt företag att lönerna inte blir fel. Hela tiden är det någon som har mammaledigt eller är sjukskriven. Det ska tas med i beräkningen. Alla tidrapporter ska stämmas av med scheman och de enskildas uppgifter vara uppdaterade. För annars skapar det en dålig stämning på jobbet, och det är inget någon önskar.

Basen för alla löner

På många arbetsplatser jobbar man med olika arbetstider. En del har heltidsanställning medan andra jobbar halvtid, 75% eller andra deltider. Samtidigt får du vanligtvis betalt för övertid, vilken också måste registreras. Allt detta visar hur viktigt det är att du får in alla rapporter för att kunna beräkna lönerna. Hur kan mobil applikationer hjälpa tidrapporteringen för företag.

Vartefter som företaget växer till sig så blir det ännu viktigare att hålla reda på de anställda och deras tider. Lönehantering är som sagt grunden för att du ska kunna ha en god relation med de anställda. De vill vara säkra på att de får det de förtjänar. Att lönen inte blir försenad och att semesterersättningen betalas ut när de förväntar sig den. För annars kan det bli svårt för deras privata ekonomi. Därför väljer allt fler att använda sig av ett webbaserat lönehanteringsprogram.

Vikten av att få allting rätt

Det är inte bara medarbetarna som kan bli lidande om lönerna inte hanteras på rätt sätt. Om företaget betalar ut för mycket kan de under vissa omständigheter förlora alla pengarna. Ifall de anställda skulle ha förstått att det är fel så kan de bli betalningsskyldiga, men så är inte alltid fallet. 24blekinge.se skriver i denna artikel om hur felaktig lönehantering kan få stora och allvarliga konsekvenser.

Du ska alltså se till att ha bra rutiner för tidrapportering och löner. De är nära knutna till varandra och det måste finnas en kommunikation mellan de olika avdelningarna. Nu för tiden finns det mycket bra program som underlättar detta utbyte av information. Alla företag är en samling av olika avdelningar eller grupper som bildar en enhet. Du klarar dig inte utan varandra, men de måsta samlas på något sätt.

1513-2

Program och appar som förbättrar din lönehantering

Det är onödigt att inte utnyttja det som finns. En app som gör det lätt för de anställda att rapportera sin tid kan göra stor skillnad. Ett program som kopplar samman tidrapporteringen med lönehanteringen. Ju färre steg du måste ta desto mindre risk för att det blir fel. När allting redan ligger inne i datorn så blir det lättare att skriva ut och ställa samman.

Många lägger ut lönehanteringen på en utomstående firma. All ekonomi för den delen. Det kan vara skönt att slippa tänka på den, och låta proffsen ta hand om det hela. Alla har något de är bra på, och du kan inte vara både löneansvarig och biträdande chef. Inte i längden, och du vill ju att företaget ska gå framåt.

Spara pengar med korrekt lönehantering

Det kostar något att skaffa program eller appar. Men det handlar om en investering och då gäller det att tänka långsiktigt. Dels kan du spara tid på att ha allting väl organiserat. Tid är pengar, i alla fall i det långa loppet. Samtidigt så kan du göra rätt redan den första gången. Det sparar återigen tid, eftersom du inte behöver göra om saker och ting. Plus att risken för att betala ut för mycket pengar minimeras. En del administrationer har förlorat miljontals kronor på felaktig lönehantering så det är verkligen något som är värt att satsa på. Med lite planering och en investering i bra verktyg kan du underlätta både för dig själv och ekonomiavdelningen.