Konsten att slipa knivar

Knivar kan användas till en rad olika ändamål; matlagning och jakt för att nämna två. Kniven får en längre livstid om man slipar den med jämna mellanrum. Just slipningen kan vara en svår uppgift för en nybörjare. Många människor väljer därför att låta ett företag sköta slipningen.

Det finns många företag som ägnar sig åt slipning. Det är Viktigt att vässa kniven på rätt sätt. Av den anledningen kan det vara en bra idé att betala lite extra för denna tjänst. Högre priser brukar nämligen generellt sett innebära bättre kvalitet.

Olika slipmetoder  

Det finns olika slipmetoder som har förädlats under årens lopp. Man ägnade sig åt slipning redan på medeltiden. Idag finns det moderna verktyg för detta ändamål. Samtidigt bör det poängteras att de moderna verktygen inte alltid ger ett bättre resultat.

  • Slipning med brynstål är en klassisk teknik. Brynstålet ser ofta ut som en pinne som sitter på ett skaft. Man slipar kniven mot denna pinne för att öka skarpheten. Nackdelen med denna metod är att den brukar vara rätt tidskrävande. Du måste slipa ofta och länge för att det ska få en bra effekt.
  • Materialet för brynstålet varierar beroende på ändamålet. En del slippinnar är gjorda av stål medan andra är gjorda av keramik. 
  • Ett annat klassiskt verktyg, som har förbättrats genom åren, är slipstenen. Slipstenen och brynstålet liknar varandra. Slipstenen är dock lite mer trögjobbad. Samtidigt är den mer effektiv än brynstålet.
  • Slipstenen finns i olika varianter, där vissa stenar är hårdare än andra. Det tar tid att lära sig att slipa med slipsten. Resultatet blir däremot väldigt bra när man har fått in tekniken.
  • Det enklaste och mest effektiva verktyget är knivslipen. Denna elektroniska maskin kan göra jobbet på nolltid. Du behöver inte heller några större förkunskaper för att använda dig av den elektroniska slipen. 
  • En nackdel med den här metoden är priset. Många slipar är väldigt dyra. Samtidigt bör det poängteras att det finns billigare varianter på marknaden som passar bra för ett hemmakök. 

Slipningen kan vara ett komplicerat projekt. Du bör därför köpa en kniv som har en lång livslängd.  Det finns många exempel på kvalitativa knivar, bland annat Lamnias knivblad. Deras produkter kräver inte särskilt mycket underhåll. 

Underhållet påverkar livstiden

Underhållet bör ske några gånger per år. Vi har redan listat några tekniker som du kan använda dig av. Samtidigt finns det ett problem som du inte kan lösa med slipning. Detta problem uppkommer när kniven helt enkelt har gått sönder.

Många personer väljer att köpa nya knivar när detta händer. Detta är dock en dålig idé av flera anledningar. Den första anledningen handlar om priset. Många knivar är väldigt dyra. Det är inte kostnadseffektivt att kasta en kniv bara för att en del av bladet har försvunnit.

Den andra anledningen handlar om miljön. Vår konsumtion av allehanda produkter skapar ett hårt tryck på miljön. Vi svenskar tenderar att kasta tusentals ton av produkter och verktyg varje år. Många av dessa produkter och verktyg fungerar fortfarande. Vi väljer att kasta våra saker på grund av mindre fel. I andra fall kastar vi produkter för att vi helt enkelt inte orkar lägga ut dem för försäljning.

I fallet med knivarna är det ofta helt onödigt att köpa nya. Du kan nämligen få en professionell slipning utförd för bara några hundralappar. Dessa professionella slipningar kan ta bort skadade kanter och bristningar på bladet.

Det är en konst att slipa knivar. Som vi redan har nämnt behöver den här konstformen inte kosta särskilt mycket pengar. 

Professionella slipningar kombinerat med ditt eget underhåll skapar nästan alltid solida knivar som håller i flera år. Rent kostnadsmässigt blir det ofta billigare att köpa dyra knivar så länge du sköter underhållet.

De flesta privatpersonerna som sysslar med matlagning eller jakt vet att kvalitet alltid lönar sig i längden. Detta gäller både glädjen av att använda produkterna och deras livstid. 

Kniven som vapen 

Sydöstrans artikel handlar om mannen med knivblad i ryggsäcken. Knivar har dessvärre använts som vapen sedan urminnestider. Polisen tar tusentals människor varje år som bär knivar på offentliga platser.

Gör man en skillnad på knivar som används i våldsammanhang och knivar som används för matlagning? Rent teoretiskt kan man tro att det finns en stor skillnad. Faktum är dock att många kriminella använder ”vanliga” knivar för att utföra våldsdåd. Det är därför svårt för polisen att göra en skillnad på grund av att de inte med säkerhet kan avgöra ändamålet.

Privatpersoner får nästan aldrig bära kniv på offentliga platser. Man gör endast undantag för soldater som är i tjänst. Byggnadsarbetare kan ha rätten att bära kniv om de befinner sig i tjänst. Det kan exempelvis handla om byggnadsarbetare som går och handlar något på deras raster. I dessa fall får de ha en kniv på sig.

Personer som spenderar mycket tid i skogen kan ha användning för en kniv. Som privatperson kan man därför bära kniv i skogen. Kniv får dessutom användas inom fiske och för de som sysslar med jakt. Rent teoretiskt brukar dessa aktiviteter ske långt ifrån folksamlingar. Av den anledningen har man från myndighetshåll gjort en bedömning om att det är säkert att bära kniv i dessa miljöer. 

Det är däremot inte alltid enkelt att dra en gräns. Från myndighetshåll kommer man förmodligen inte ha särskilt stort överseende med en kriminell person som bär vapen, även om personen inte befinner sig på en offentlig plats. 

Som vi redan har nämnt har kniven använts som vapen under flera tusen år. Vi människor tenderar därför att respektera de skador som en kniv kan åstadkomma. 

Avslutande ord

I den här artikeln har vi främst pratat om vikten av att underhålla sin kniv. Vi har även gjort en skillnad på underhåll och reparation. Underhållet kan du som privatperson sköta på egen hand. Du kan exempelvis använda dig av de metoder som vi har presenterat i den här artikeln. 

Underhållet ökar livstiden och ger dig mer glädje av kniven. Det är givetvis roligare att använda sig av ett skarpt blad när man exempelvis sysslar med matlagning. En reparation av kniven bör ske när delar av bladet har lossnat eller när det finns mindre hack i bladet.

Reparationen är väldigt svår att utföra på egen hand. Vi har därför nämnt i den här artikeln att det finns professionella yrkesutövare som kan utföra lagningen. En vanlig missuppfattning är att det skulle vara dyrt att genomföra en lagning.

Faktum är att lagningen i regel bara kostar några hundralappar. De professionella yrkesutövarna har maskiner och metoder som gör lagningen till en enkel process. Du ska därför inte kasta kniven när en skada har uppstått. Detta är både dåligt för miljön och för din plånbok.