Goda råd för att undvika sjukdom

Vardagen är ofta stressig och fylld av krav. Vi tenderar att tänka mest på vårt yrkes- och familjeliv. Det kan minst sagt vara enkelt att glömma bort sitt eget välmående. En stressig livsstil kan fungera under en kortare period. Med tiden kommer dock kroppen säga ifrån.

Behöver du prioritera din kropp bättre? Det finns många nycklar till ett bättre välmående. Sömn, kost och livsstil är några nyckelfaktorer. Det kan dock vara svårt att bryta inövade vardagsmönster. I detta fall kan det vara bra att ta hjälp. När du behöver professionell hjälp: https://www.stadarna.se/har-finns-vi/stadarna-i-goteborg/.

Hur du får en bättre hälsa

I det långa loppet vill vi undvika sjukdomar. När kroppen blir äldre blir vi mer mottagliga för sjukdomar. Det är därför viktigt att bygga upp en god hälsa redan i unga år.

  • Brukar du slarva med sömnen? Under kortare perioder klarar kroppen att sova mindre. I längden måste vi dock sova ordentligt för att hålla oss friska. Detta gäller både för vår fysiska och mentala hälsa.
  • Hur många timmar du ska sova kan vara svårt att svara på. Forskarna hävdar att sömnbehovet till en viss del är individuellt. Samtidigt brukar man säga att vuxna ska sova mellan 6 och 8 timmar.
  • 6 till 8 timmars sömn ska räcka om du får kvalitativ sömn. Just sömnkvalitet är mycket viktigt. Ibland kan man sova länge och fortfarande känna sig trött. Detta är symtom på dålig sömnkvalitet.
  • Hur kan vi då göra för att sova bättre? Träning brukar vara en nyckel till bättre sömn. Detta leder oss in på en mycket viktig aspekt till vårt välmående. Träning är enormt viktigt för kroppen. Träning kan som sagt få oss att sova bättre. Vilka andra fördelar finns det?
  • Vår mentala hälsa mår bra av sömn. Vi blir piggare och vi kan koncentrera oss lättare. Samtidigt minskar vi risken för sjukdomar som blivit allt vanligare på senare tid. Exempel på dessa sjukdomar är diabetes och hjärtsjukdomar.
  • Sömn och träning är enormt viktigt för att vi ska må bra. Ofta räcker det med att åtgärda dessa faktorer för att en människa ska komma på fötter igen.
  • Ibland är det andra faktorer som spelar in på vårt välmående. Droger och alkohol har egentligen inga fördelar överhuvudtaget. Vi mår bättre, både kortsiktigt och långsiktigt, av att avstå från droger och alkohol. 

Tveka inte på att ta hjälp om du vill må bättre. Se vad https://www.stadarna.se/har-finns-vi/stadarna-i-boras/ har att erbjuda.

Förebygga sjukdomar

Göteborg-Posten ger råd om hur du ska undvika sjukdomar. Det är viktigt att vara medveten om sina genetiska förutsättningar. Inom vissa familjer är det exempelvis vanligt med hjärtproblem. I dessa fall bör du vara vaksam på eventuella symtom som kan kopplas till ett dåligt hjärta.

Det finns också sjukdomar som är relaterade till kön. Kvinnor löper en mycket större risk av att drabbas av bröstcancer än män. Det är därför viktigt att kvinnor går på regelbundna kontroller. Prognoserna är goda om man upptäcker cancern i god tid.

Män bör i sin tur vara vaksamma på prostatan och testiklarna. Även här är det viktigt att upptäcka eventuella symtom i god tid. Män kan exempelvis känna efter i testiklarna för att se om det finns knölar.

Det är viktigt att uppsöka en läkare om man har upptäckt symtom. Kvinnor brukar i regel vara bättre än män på att söka vård. En del män kan gå med symtom under en jättelång period innan de söker vård. När de väl söker vård kan sjukdomsbilden ha försämrats avsevärt.

Vi måste också poängtera tillgängligheten hos det svenska sjukvårdssystemet. Det är i princip gratis att söka vård. Det kostar bara en symbolisk summa pengar i form av en administrationsavgift. Av den anledningen finns det ingen god anledning till att inte söka vård.

Ibland kan det vara bra att söka vård även om du inte har några symtom. Du kan exempelvis göra en årlig hälsoundersökning för att se hur kroppen mår. Ett blodprov brukar kunna visa om det finns brist på något i kroppen. 

Samtidigt bör det poängteras att man inte bör belasta vården i onödan. Har man en husläkare som har tid över kan det som sagt vara en bra idé att göra regelbundna hälsoundersökningar. Det får dock inte bli en dålig ovana att kontakta vården varje gång man får ett hudutslag eller dylikt.

Vikten av att ta kalkylerade risker

Expressen rapporterar om krasch i Borås. Det finns fritidsaktiviteter som är farliga. Det finns också riskfaktorer i vardagen som vi inte är medvetna om. Att köra bil till jobbet innefattar en risk. Betyder detta att man ska undvika att åka bil?

Nej, men man ska vara medveten om att det kan vara farligt om man inte är koncentrerad. Olyckor sker främst i rusningstrafik när folk ska till eller från jobbet. Ett oskyldigt misstag kan sluta i en fatal olycka.

Vi bör därför vara medvetna om de eventuella faror vi utsätter oss för på en daglig basis. Samma förhållande gäller för våra fritidsaktiviteter. Alla sporter är mer eller mindre förenade med en skaderisk. Detta betyder inte att vi ska sluta med idrott.

Vi ska som sagt vara medvetna om de risker vi utsätter oss för. Ibland handlar det inte om en olycka som har en katastrofal utgång. Det kan också handla om förslitningsskador till följd att vi tränar en sport för mycket.

Detta kan på sikt leda till en sjukdomsbild som gör livet svårt när vi blir äldre. Vi måste därför ta hänsyn till vårt välmående och våra kroppar i vårt vardagsliv. Vår livsstil är starkt relaterad till vår hälsa.