Både föräldrar och par kan få hjälp

Människor i alla åldrar kan behöva prata med en psykolog. Psykisk ohälsa behöver inte vara anledningen till att du söker dig till en psykolog. Det kan istället handla om en önskan att förstå sig själv bättre. Det kan också handla om att du vill lära dig att förstå din partner.

Lever du med en partner? Ibland kan sambolivet innebära en del påfrestningar. När det finns barn med i ekvationen kan dessa påfrestningar bli mer tydliga. I dessa fall kan du behöva gå i samtalsterapi med din partner. Psykolog Caroline Kraus har stor erfarenhet och har hjälpt många personer.

Alla relationer har bra och dåliga stunder

En relation är sällan perfekt under årets alla dagar. Det finns flera faktorer som påverkar relationen. Många av dessa faktorer är delar av livet som du inte kan fly ifrån.

  • Ibland finns det inte tid till att träffa varandra dagligen. Det kan handla om att du och din partner arbetar på olika tider under dygnet. I dessa fall kan ni behöva jobba på er kommunikation. En psykolog kan ge er de rätta verktygen för att nå fram till varandra.
  • Just kärleken kan få sig en törn i vardagslivet. Du ska hinna jobba, träffa vänner, träna och få tid till dig själv. Livspusslet är sällan en enkel uppgift. Kärlekslivet kan i dessa fall komma i andra hand.
  • Måste man vara kär hela tiden? Svaret på den frågan är nog nej. Du måste däremot komma ihåg varför du valde att bo med en person. Du bör också komma ihåg varför ni en gång blev kära. Dessa faktorer kommer hjälpa er att hålla relationen vid liv.
  • När man har barn kan allt detta bli svårare. Det finns många anledningar till detta. En viktig anledning är sömnbristen. Utan sömn fungerar vi allt sämre. Vi kan inte koncentrera oss ordentligt och vi får ställa in aktiviteter på grund av tröttheten.
  • Ett annat problem är att vi lätt blir irriterade när vi har sovit dåligt. Du och din partner kommer sannolikt ofta hamna i konflikt till följd av sömnbristen. Detta kan i längden leda till större problem som är svåra att åtgärda i efterhand.
  • När man har barn måste man inse att livet blir annorlunda. Det går inte att leva samma liv som man levde tidigare. Du måste istället sova när tillfälle ges för att låta kroppen återhämta sig.  

Det finns en välrenommerad psykolog som kan förbättra er relation. Läs mer här om hennes kvalifikationer.

Få hjälp som nybliven förälder

Det finns gott om Psykologer som uppmärksammar nya pappor. Läs mer i SVT. Att bli pappa för första gången kan minst sagt vara ett lyckligt ögonblick. Livet kommer att förändras på många olika plan. Samtidigt är det viktigt att poängtera att vissa delar av livet inte kommer förändras.

En nybliven pappa måste med stor sannolikhet fortsätta att jobba. Relationen med partnern kommer att förändras på vissa plan, medan andra delar inte kommer förändras. Problem som fanns i relationen innan barnet tenderar att bli mer tydliga när man har blivit pappa.

Vi har redan lyft flera viktiga orsaker i den här artikeln. En viktig orsak är sömnbristen som tenderar att drabba alla föräldrar. Det blir helt enkelt svårare att hantera problem och motgångar när man inte har fått sova ordentligt.

Det finns statistik som påvisar en högre sannolikhet för separation mellan föräldrar under barnets första år. Som nybliven förälder måste man alltså lära sig att ta tag i problemen som finns i livet och relationen. Annars riskerar man få ett rejält bakslag som i vissa fall kan ta bort delar av glädjen med att ha blivit förälder.

Kommunikationen är enormt viktig i dessa sammanhang. Ni måste prata med varandra och lösa era problem. Detta är inte alltid en enkel uppgift. Ibland är det svårt att förstå varför vi beter oss som vi gör, i synnerhet i nära relationer.

Av den anledningen kan det vara nyttigt att få prata med en psykolog. Psykologen kan ge er de verktyg som ni behöver för att främja en sund relation. Det finns däremot inte någon snabb lösning på relationsproblem. Det handlar som sagt om att få de rätta verktygen för att kunna lösa problemen. Ni måste därefter arbeta långsiktigt.

Parterapi

Expressen skriver om nyttig parterapi. Det är inte alls ovanligt att kända och rika personer går i parterapi. Faktum är att många människor ser den här typen av aktivitet som lyxig och dyr. Det är sant att det inte är helt gratis att gå i parterapi. Samtidigt bör det poängteras att terapi bör finnas tillgängligt för alla människor. 

Det finns även ett annat perspektiv som är viktigt att lyfta i den här frågan. En del människor är av naturen skeptiska till att gå till psykologer eller få hjälp med mentala problem. Det har under en lång tid funnits en stigmatisering kring dessa frågor.

Samtidigt har vissa delar av psykologin gjorts populär av kulturen. Det är exempelvis vanligt att se personer som går i samtalsterapi på filmer och serier. Ur ett annat perspektiv är det kanske inte lika vanligt att visa när personer söker vård när de mår riktigt dåligt.

Av den anledningen kan det vara bra att veta att du alltid bör prata med någon om du mår dåligt. Steget till att gå till en psykolog kan vara enklare om du redan har erfarenhet av detta. Ibland kan det ta tid att samla mod för att gå och träffa någon och prata om sina problem.

I dessa fall kan det vara bra att ha någon med sig till psykologen. Det kan då bli enklare att samla mod för att besöka en psykolog. Det kan också vara enklare att dela med sig av de erfarenheter som tidigare har varit svåra att prata om.

Samtidigt bör det poängteras att det endast brukar vara svårt att ta första steget. När man väl bokat en tid och kommit iväg brukar det inte vara några problem. Detta gäller både för ensamma personer och för par.

Slutligen kan det vara bra att poängtera att problem är till för att lösas. Det blir betydligt enklare om man tar hjälp för att lösa sina problem.