Klimatförändringar kan leda till fuktskador

1881-1

Klimatförändringar för minst sagt med sig många problem. Sverige är visserligen inte det land som kommer drabbas värst av ett förändrat klimat. Det finns trots detta en hel del problem som vi kommer att få lära oss att handskas med. Ett sådant problem är ökande fuktnivåer.

Man brukar säga att fukt och mögel går hand i hand. De fuktproblem som ligger framför oss i tiden kommer därför skapa nya utmaningar i våra bostäder. Mögel är hälsofarligt och det kan skapa stora skador i din bostad. Har du hittat Mögel? Mögelsanera!

Är fukt ett stort problem i dagsläget?

1881-2

Svaret på den frågan är både ja och nej. Det beror bland annat på konstruktionen av din bostad. Klimatförändringarna kommer i vilket fall föra med sig nya problem som kommer att drabba de allra flesta bostäderna. Det finns ett antal faktorer att ta i beaktande om du är i färd med att köpa eller bygga en bostad.

  • Med en väl gjord krypgrundsisolering kommer huset att hålla bättre. Alla hus har inte en krypgrund. Många nya hus byggs dock med en krypgrundskonstruktion. Krypgrunden är lite av en fälla när det kommer till fukt. En av anledningarna till detta är krypgrundens placering under huset. Det är en yta som vi i regel glömmer bort att kontrollera.
  • Om du misstänker att din krypgrund ligger i farozonen kan du genomföra en ordentlig isolering. Du kan dessutom införskaffa en avfuktare. Det kan vara svårt att avgöra vilken åtgärd som behöver vidtas. Om du inte är säker bör du konsultera med professionella yrkesutövare. 
  • Vinden är en annan fuktfälla. Vinden är i likhet med krypgrunden en yta som vi sällan tenderar att kontrollera. Du bör se till att vinden är ordentligt isolerad. Det ska definitivt inte kunna läcka in vatten eller dylikt. Fukt kommer som ett brev på posten om du har en vattenläcka.
  • Luftmiljön på vinden kan förbättras med en avfuktare. Det finns olika avfuktare för ändamålet. Du kan ta hjälp av en säljare i detaljhandeln för att ta reda på vilken avfuktare du behöver. 

Det finns flera ytor i huset som du bör kontrollera regelbundet. De två grundläggande åtgärderna är att konsolidera isoleringen och installera en avfuktare. Dessa åtgärder räcker långt för att försäkra dig om att ditt hus inte kommer få fuktproblem. Tänk på att fuktskador nästan alltid genererar stora merkostnader som ofta inkluderar stora renoveringar.

Mögel och dess konsekvenser

Fuktskada hos polisen ledde till stor mögelsanering. Detta var rubriken i en nyligen publicerad artikel i en dagstidning. Det lokala polishuset hade fått en fuktskada som ledde till mögel. Tyvärr upptäckte man inte detta förens det var försent. Detta ledde till att man fick riva upp golvet och genomföra stora renoveringar.

I det här fallet hade fukten uppkommit i och med en vattenläcka. Vattenläckor kan relativt snabbt skapa fukt och mögel, speciellt när dessa vattenläckor sker i stängda ytor. Tyvärr kan vattenläckor ske i väggar och golv ifall fastigheten har en bristfällig konstruktion. Det är i dessa fall väldigt svårt att identifiera vattenläckan. 

Som vi tidigare har nämnt är mögelskador synonymt med stora kostnader. Det är av den anledningen av stor vikt att identifiera problemet innan det är försent. Vi har däremot inte nämnt de hälsoproblem som kan uppkomma till följd av mögel.

Hur farligt är egentligen mögel? Forskarna är fortfarande oense gällande den här frågan. Samtliga forskningsrapporter vittnar dock om att mögel inte är bra för hälsan. Det är extra farligt för äldre personer och barn. Personer som har allergier är också extra utsatta.

I fallet med polishuset bestämde sig ledningen för att skicka samtliga anställda på en hälsokontroll. Vi kan därmed konstatera att statliga myndigheter tar möglets eventuella hälsofaror på största allvar. 

Det är inte heller tillräckligt med att bara renovera en fastighet. Mögelsvamparna utsöndrar nämligen toxiner. Dessa toxiner sprids med luften. En renoverad fastighet kan därmed fortfarande vara farlig att vistas i även om man har genomfört en ordentlig renovering. 

Slutligen kan vi nämna att möglet ofta för med sig olustkänslor. En del människor vill inte bo kvar i deras bostäder även efter att de har genomfört en sanering. 

Klimatförändringarnas konsekvenser

1881-3

Klimatförändringarna kommer innebära en högre värme i Sverige året runt. Detta kommer leda till mer fukt och mer mögel. Man beräknar även att nederbörden kommer att öka i Sverige. Detta ökar risken för vattenläckor. Detta kommer bland annat leda till att fastigheter kommer att behövas isoleras ytterligare. Man kommer dessutom att behöva optimera fastigheterna för att de ska klara fukt och höga temperaturer.

I praktiken kommer dessa nya förutsättningar att leda till högre husförsäkringar. Det kommer förmodligen även att tillkomma nya kriterier från försäkringsbolagen. Dessa kriterier kan inkludera faktorer som berör fastigheternas ventilationssystem. Det kan dessutom inkludera faktorer som berör fastighetens isolering. 

Klimatförändringarna medför alltså att du måste ha en solid isolering i hela huset. Klimatförändringar gör att du måste tänka lite extra på krypgrundsisolering. Dessa ytor som vi sällan kontrollerar kommer säkerligen prioriteras högt av försäkringsbolagen. 

Mindre åtgärder som motverkar fukt

Det finns ett antal mindre åtgärder som du kan vidta för att minska risken för fuktskador. Ibland räcker det med att tänka till en extra gång för att säkerställa en god ventilation i bostaden.

  • Tvätt ska du sällan låta torka inomhus. Om du måste torka tvätt inomhus bör det ske i dedikerade ytor. En del hus har tvättrum som är optimerade för att klara fukt. Många lägenheter saknar dock den här möjligheten. Se till att vädra ordentligt om du måste torka tvätt inomhus.
  • I Sverige älskar vi att laga mat. Detta kan skapa fuktproblem om det finns en bristfällig ventilation i köket. En del lägenheter saknar helt fläktsystem för matlagning. I dessa fall är det mycket viktigt att laga mat med öppna fönster. Det går väldigt fort för fukten att sprida sig när vi lagar mat på hög värme. 
  • Vi tenderar att duscha ofta och länge. Detta är inte bara dåligt för miljön, det kan dessutom skapa fukt i ditt badrum. Du ska i bästa fall ha en solid ventilation i ditt badrum. Om detta inte är möjligt bör du se till att ha fönstret öppet. Låt sedan dörren till badrummet stå öppen efter att du har duschat.
  • Om du bor i ett hus bör du kontrollera samtliga bostadsytor minst en gång i veckan. Vi har redan varit inne på vikten av att upptäcka skador i god tid. Det tåls dock att nämnas igen, med tanke på hur snabbt det kan gå. Lägg därtill de eventuella kostnaderna för renovering.

Klimatförändringar kommer förändra vår livsstil. Det är en god idé att bli medveten om de konsekvenser som detta medför. Det är därför viktigt att anpassa sin livsstil och bli mer klimatsmart. I den här artikeln har du fått lite tips och råd som förhoppningsvis kommer leda dig i rätt riktning.