Hur kan vi stötta det lokala näringslivet?

Det lokala näringslivet är otroligt viktigt för den regionala välfärden. Fattigare regioner brukar visserligen få extra bidrag av den svenska staten. Samtidigt brukar människor generellt sett må sämre när det saknas möjligheter på arbetsmarknaden. Detta gäller inte minst för de unga som ska ta steget in i vuxenlivet.

Så, vad kan medborgarna göra för att förbättra möjligheterna för näringslivet? En enkel åtgärd är att handla lokalt, i synnerhet hos de fysiska butiker som finns på orten. Många gånger letar vi efter billigare alternativ på nätet. Det brukar inte kosta särskilt mycket mer att köpa något av lokala handlare.

Företagsägarna måste i sin tur våga satsa på deras verksamheter. De kan ofta bli rädda för att ta för mycket risk. Alla vet att investeringar är riskfyllda, även om man har en bra affärsidé. Samtidigt kan man inte låta detta stå i vägen, speciellt inte om man bor på en ort där människor behöver arbete.

Slutligen måste vi vända oss till kommunrepresentanterna. Deras uppgift är enormt viktig. De måste till varje pris locka till sig entreprenörer som är villiga att satsa. Samtidigt kan detta ibland vara en svår uppgift, de stora tätorterna tenderar nämligen att kunna locka med ett större nöjesutbud.

Mindre kommuner har dock en stor fördel – billiga fastighetspriser. Kommunen brukar också kunna skaka fram kontorsytor till förmånliga priser. Just denna punkt har man blivit bättre på att genomföra under den senaste tiden.

Det verkar som att lokalpolitikerna nu har insett att många entreprenörer behöver hjälp, och känner de sig väl omhändertagna kommer de sannolikt också etablera sig på orten.

Det finns många exempel på detta. Hemplys utbud av intimvård hade nog inte varit möjligt om de inte hade fått rätt stöttning. Faktum är att ensam inte är stark, även om vi ibland blir uppfostrade med denna mentalitet.

Produkter eller tjänster?

Det har funnits en stor debatt under de senaste åren gällande näringslivets framtid. Många menar att man bara borde satsa på tjänster. Samtidigt har flera produktbaserade branscher vuxit fram under de senaste åren.

Nu kan vi välja mellan hundratals olika silverschampon samt andra skönhetsprodukter med häftiga namn, exempelvis AAAAAAAAAH Intimate Oil. Detta hade nog inte alla experter väntat sig när de skrev rapporterna om näringslivet för cirka 20 år sedan.

Det var nämligen mycket tal om att Sverige helt skulle bli en tjänstebaserad ekonomi. Visst går vi åt det hållet. Samtidigt har vi påvisat i denna artikel att flera häftiga företag som bara säljer produkter har vuxit sig starka på den svenska marknaden.

En anledning till detta är alla de möjligheter som tillkommit med IT-samhället. Mindre företagare kan satsa på marknadsföring i sociala medier samt hemsidor. Detta behöver inte kosta något alls. Förr i tiden var man tvungen till att köpa dyr marknadsföring i TV, radio och tidningar. Detta skapade stora barriärer för den som ville dra igång en ny verksamhet.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att näringslivet förhoppningsvis går en ljus framtid till mötes, både vad gäller tjänste- och varusektorn.