Hur beteendeterapi kan hjälpa dig

Beteendeterapi kan hjälpa dig att förändra dina vanor. Många gånger gör vi saker per automatik. Ibland är våra vanor skadliga för oss. Vi har redan insett detta, men vi har svårt att bryta det inövade mönstret. För att komma till rätta med problematiken kan man prata med en person som är expert inom detta område.

Psykolog Caroline Kraus har lång erfarenhet inom psykologi och psykoterapi. Hon kan hjälpa dig att förändra dina vanor. Men vad handlar beteendeterapi om egentligen? Vad är skillnaden mellan psykologi?

Krasst sett kan man säga att psykologin går djupare på människans inre. Det kan exempelvis handla om ens barndom och de känslor man hade under den tiden. Många experter menar att detta kan förklara den personlighet som du har utvecklat som vuxen.

Beteendevetenskapen är inte lika intresserad av denna del av din personlighet. Inom denna vetenskap fokuserar man främst på varför du har ett visst beteende i vissa situationer. Man försöker ta en mer pragmatisk inriktning på behandlingen. 

Vad som passar dig bäst kan bara du bestämma. Samtidigt ska det betonas att många val i livet tenderar att tas med utgångspunkt för hur vi känner oss i ett specifikt ögonblick. Det kan exempelvis handla om våra matvanor eller varför saker och ting inte blir gjorda. Ibland behöver vi bara en push i rätt riktning för att ändra våra beteenden.

Andra gånger måste vi identifiera varför vi agerar som vi gör. I dessa fall kan vi behöva bli informerade om att vårt beteende inte är ovanligt. Vi kan också behöva bli informerade om olika tekniker som kan hjälpa oss att ta rätt beslut. 

Krasst sett kan man säga att detta inte är en enkel uppgift, speciellt inte om man försöker åstadkomma förändring på egen hand. Professionell hjälp brukar vara att föredra.

Enkla tips för en bättre vardag

  • Människor mår i regel bättre av att träna. Det behöver inte handla om hårdträning. En promenad brukar räcka för att vi ska må bättre. Problemet är att många människor börjar med detta under en begränsad tid. De faller sedan tillbaka i ett mönster där de inte tränar längre. Allt handlar egentligen om att skapa goda vanor kring träningen.
  • Många människor gör samma saker utan att få önskade resultat. Varför söker vi inte efter en förändring om vi inte får resultat? Ofta handlar det om att vi är bekväma. Om vi exempelvis umgås med samma vänner under en lång tid kommer vi känna oss bekväma. Samtidigt är det inte sagt att detta är bra för oss.
  • Samma sak gäller för vad vi gör på en daglig basis. Vi tar ofta samma väg till jobbet och äter på samma restaurang på lunchen. I grund och botten mår människan bra av förändringar, även om dessa förändringar inte är signifikanta i det stora hela. 
  • Man kan tycka att det är konstigt att vi inte genomför förändringar när det inte kräver särskilt mycket av oss. Samtidigt är detta kärnan av problemet. En del människor har oerhört svårt att få saker och ting gjorda om detta inkluderar att vi bryter våra dagliga vanor.
  • I detta fall kan man behöva söka hjälp för att komma till rätta med problemet. Vi tenderar att dra ut på detta på grund av att vi kanske blir tvingade till förändring i vårt förhållningssätt till livet.

Beteendevetenskap handlar inte bara om individen. Det handlar minst lika mycket om hur vi interagerar med andra människor, exempelvis i en relation. https://www.carolinekraus.se/parterapi/

Parrelationer är ofta extra speciella när det kommer till terapi. Det kan nämligen kräva både vilja och mod för två individer att söka sig till en terapeut, även om man inte behöver göra den inre resan själv.