Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre.

Pressmeddelande

Nordbygg 2016 - planering och samarbeten vitaliseras och konkretiseras

Intresset för Nordbygg fortsätter att vara stort, drygt 550 företag från 30 länder har redan säkrat sin plats på Nordbygg 2016 vilket betyder att runt 85 procent av utställningsytan är bokad. En fantastisk siffra eftersom det nästan är ett år kvar till Nordbygg går av stapeln på Stockholmsmässan den 5-8 april nästa år.

Nordbyggs arrangörsgrupp ansvarar för att innehållet i Nordbygg ska vara så aktuellt och relevant som möjligt för såväl utställare som besökare. I arrangörsgruppen ingår – förutom Stockholmsmässan – Svensk Byggtjänst, Byggmaterialindustrierna, Energi- och Miljötekniska föreningen, VVS-Tekniska Föreningen, VVS-fabrikanternas råd, Svensk Ventilation och Glasbranschföreningen.

Renovera Energismart kommunicerar regelbundet
Centrala delar i planeringen inför varje Nordbygg är att stimulera till givande samarbeten, nätverkande och att skapa kontinuitet över mässcykeln. Ett exempel är Renovera Energismart, ett omfattande samarbete mellan stora aktörer. Det löper över många år och med Nordbygg som en vital och återkommande arena för kommunikationen.

– På Nordbygg 2016 ger vi en aktuell sammanfattning av vårt arbete i en utställning och en serie kortseminarier. Här presenteras ett antal lönsamma renoveringsåtgärder, som till exempel värmeåtervinning från spillvatten, berättar Roland Jonsson, energichef på HSB Riksförbund och en av de ansvariga för arbetet inom Renovera Energismart.

Bakom projektet och inslaget på Nordbygg står Energimyndigheten tillsammans med HSB Riksförbund, Byggherrarna, Fastighetsägarna Sverige, Svensk Ventilation, VVS Företagen och VVS-fabrikanternas råd. Inom Energimyndigheten medverkar främst Bebo (Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus).

Ecoforum och guldmedalj
Mellan Nordbygg arrangeras Ecoforum på Stockholmsmässan. I slutet av april samlades runt 200 personer verksamma inom hållbar stadsplanering och miljösmart byggande för nätverkande och kunskapsutbyte, ofta med internationella förtecken. Nordbyggs guldmedalj för bästa materialnyhet delas ut på Nordbygg vartannat år och på Ecoforum vartannat. Utmärkelsen gick i år till Deflamo för ett biologiskt nedbrytbart flamskyddsmedel. Internationella 3M vann medaljen för två år sedan.

– Produkten utvecklades av svenska 3M. Vi lanserade den på Nordbygg 2012 och mottog medaljen under våren året efter, säger Jörgen Eklöf, försäljningschef.

Genomslaget och responsen på Nordbygg i kombination med priset ledde till en helt ny produktlinje och mycket god försäljning. Internt inom den internationella koncernen 3M väckte den innovativa tejpen stor uppmärksamhet och finns nu på många marknader, enligt Jörgen Eklöf.

Arena i Almedalen
Sedan förra året erbjuder även Nordbygg en arena under politikerveckan i Almedalen. Med konceptet Samhällsbyggararenan skapar Nordbygg en tydlig närvaro för samhällsbyggare.

– På en mycket central yta i Almedalen erbjuder vi svensk byggbransch en neutral mötesplats för diskussioner, seminarier och nätverkande, säger Peter Söderberg, projektchef.

Peter berättar att nya bokningar har tillkommit under våren och att flertalet tider nu är tingade.

– Det är glädjande att Sveriges Byggindustrier valt att förlägga ett seminarium under onsdagen hos oss, säger Peter.

Installationssektorn är väl representerad på arenan.

– Installationsbranschen arrangerar ett kvällsmingel inklusive föredrag på temat mångfald under onsdagen, Sverigedemokraternas dag. Mångfald är angeläget av flera skäl, bland annat för att bredda rekryteringsbasen för våra företag, berättar Kicki Blom, kommunikationschef VVS Företagen.

För mer information besök Nordbygg.se eller kontakta:

Peter Söderberg, projektchef, peter.soderberg@stockholmsmassan.se, 08 749 43 93

Catarina Oscarsson, pressansvarig, catarina.oscarsson@stockholmsmassan.se, 08 749 43 66

Om Nordbygg

Nordbygg är samhällsbyggnadssektorns viktigaste mötesplats. Med 800 utställare från drygt 30 länder tar mässan ett helhetsgrepp om utvecklingen i bygg-, VVS- och fastighetsbranscherna. Mässan går av stapeln den 5-8 april 2016 på Stockholmsmässan i Älvsjö


Följ Nordbygg i Sociala medier:
Facebook
Twitter
#nordbygg

Bilder