Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre.

Under Ecoforum 2015 var det utdelning av en rad prestigefyllda priser inom hållbart samhällsbyggande.

Deflamo blev vinnare av Nordbyggs guldmedalj 2015

 Nordbyggs Guldmedalj
Företaget fick priset för sitt miljövänliga och biologiskt nedbrytbara flamskyddsmedel Apyrum.

”En miljömässigt intressant produkt med potential för betydligt bredare tillämpningar inom byggsektorn. Segrare är Deflamo med sin produkt Apyrum. Ett bra exempel på hur kemin kan bidra till att nå målet en giftfri miljö.” Läs mer >>


Skanska vinner Stora Inneklimatpriset för patenterad energilösning

Skanska

Skanskas unika energilösning Deep Green Cooling vann Stora Inneklimatpriset vid Nordbygg Ecoforum. Lösningen minskar energiförbrukningen i kontor med upp till 30 procent.
Läs mer >>Vinnare av Solenergipriset 2015

 "Årets anläggning 2014" tilldelas Bronsfastigheter för Kv. Gruset 1.
Solenergipriset - årets anläggning
Jurymotiveringen var:
"En professionellt uppförd solcellsanläggning registrerad för elcertifikat och uppkopplad mot internet.  Den har vidare använts för utbildning av den lokala räddningstjänsten. Det faktum att anläggningen dessutom försörjer Sveriges första LEED Gold-certifierade lagerbyggnad och ligger väl inom synhåll från E4:an, ger ett stort exponeringsvärde."

Priset delades ut till Peter Bodefalk, Bronsfastigheter AB, av Energimyndighetens Sara Bargi i anslutning till årsmötet under Ecoforum i Stockholm 22 april 2015. (svensksolenergi.se/om-oss/solenergipriset/bronsfastigheter-kv-gruset-1, 2015-07-02)

 "Årets prestation 2014" tilldelas Miljöförvaltningen, Stockholms stad för Hållbara Järva.Solenergipriset - årets prestationJurymotiveringen var:

"Miljöförvaltningen, Stockholm stad, visar såväl målmedvetenhet som kompetens genom att handla upp, installera och följa upp ett stort antal   solcellsanläggningar på ett föredömligt sätt. Anläggningarna har dessutom uppförts som en av flera åtgärder för att halvera köpt energi vid renovering i miljonprogramsområden och fungerar därför som ett viktigt exempel för andra städer."

Priset delades ut till Åsa Reinsson, Uppsalahem AB, av Energimyndighetens Sara Bargi i anslutning till årsmötet under Ecoforum i Stockholm 22 april 2015. (svensksolenergi.se/om-oss/solenergipriset/miljoefoervaltningen-stockholms-stad-hallbara-jaerva, 2015-07-02)